mandag, september 05, 2005

Planlegging

Planlegging - ikke et helt populært ord i noen kretser; f eks Høyre og Frp. Men det er nå en gang noe som man driver med innafor kulturminnevernet. I to former - minst. 1. Vi behandler ulike planer, eller tiltak, enten etter Kulturminneloven, eller etter Plan- og bygningsloven. 2. Vi legger egne planer. I det små, så som planlegging av uken, måneden eller året. Men også større planer.
Nå lager vi en handlingsplan for kulturminnevern. Den forsøker vi lage til et politisk dokument som skal behandles i Fylkestinget i oktober då. Det har vært en langdryg prosess; mest pga at vi har måttet arbeide med dette dokumentet innimellom andre ting. Men det er interessant og viktig å kunne fremlegge et dokument for fylkespolitikerne om kulturminnevernet - ikke minst fordi det er de som skal styre hva vi i administrasjonen gjør. Det er påtakelig i hvor stor grad det norske kulturminnevernet er oppsplittet og fragmentert. Svært mange institusjoner skal si sin mening om en sak. Vi har 5 arkeologiske landsdelsmuseer, 3 egne sjøfartsmuseer, Sametinget, Fylkeskommunene og Riksantikvaren. Og Riksantikvaren som direktorat er også 1 instans i alle saker om middelalderske kirker, kirkegårder og bygrunnen i de 5 middelalderbyene (Oslo, Tønsberg, Skien, Stavanger, Bergen og Trondheim). I noen saker skaper dette en mildt sagt rotete saksgang!
Kan Morten Meyer settes på saken?
I tillegg er vi underlagt Miljøverndepartementet, som ikke skaffet seg egen avdeling for området før i 2000-2001 (etter å ha hatt saksfeltet og Kulturminneloven i sin portefølge siden starten i 1971(72?). Det er ikke et naturlig departement for saksfeltet, etter min mening. Bedre ville det vært med Kulturdepartmentet. Særlig fordi MD er helt giret mot Fylkesmennen og deres miljøvernavdelinger - som eksempel kan nevnes at på hjemmesidene sine nevnes ikke fylkeskommunene som en del av miljøvernet i Norge!

Larsf

søndag, september 04, 2005

Intro

Graveren - det kallenavnet ble gitt meg av Anders Skaugen (MINT) den gangen jeg begynte å arbeide som arkeolog i Nord-Trøndelag. Passende --? I alle fall falt det meg inn som tittel på bloggen.

Velkommen til en blogg om arkeologi - kulturminner og opplevelser i Nord-Trøndelag. En ting til - digital arkeologi kommer til å være viktig!

Larsf