onsdag, juli 08, 2009

Utsikt fra Rol


Utsikt fra Rol
Originally uploaded by Lars Forseth
"Har De nogensinne sett noget vakrere, hr. Bjørnson", ble dikterhøvdingen spurt en gang han besøkte Napoli. "Ja, jeg har sett Inderøen fra Rolshøyden" svarte hr. Bjørnson.

Så sier i alle fall soga!

Området fra Flaget (høydeplatået Øst for (og høyere enn) Rol og Haugum og ned til Vika, Sund og Sundsneset/ Straumen inneholder en lang rekke fornminner og funn av stor verdi og interesse. I Øst finnes bygdeborga Kverkilberget. På Sund finnes et stort gravfelt med minst 15 gravhauger bevart. På gårdene Rol og Haugum (Haugan på kartet) er det gjort mange funn, og fjernet mange fornminner. I kartet kan du se disse om du går til Velg kategori til venstre i vinduet og velger kultur og kulturminner.

På begge sider av Straumen (sundet som tar deg inn til Borgenfjorden = Børgin) finnes det store gravhauger. Nå kraftig innebygget av bebyggelsen; men de finnes der. Dette er middels store gravhauger på ca 20-25m i diameter.) På Sund er det funnet en massegrav fra bronsealderen! Denne ble funnet i 1968 under grustak; og undersøkt av Dddmund Farbregd v Vitenskapsmuseet.

I vika v gården Vika, S for Sund - Roel - Haugum; fant vi i 2007 flere fine "cropmarks". Dvs vekstmerker. Delvis etter graver; delvis etter mulige bosetning og aktivitetsområder fra jernalder/middelalder. Her er det bla funnet en brakteat fra folkevandringstiden.

Området må kunne beskrives som et betydelig kulturmiljø; av nasjonal betydning.

Graveren