tirsdag, februar 21, 2006

Mennesker på menyen

"Man the hunter" har vært et kjent og kjært begrep i arkeologi (og antropologi (de to er i USA ofte del av samme institutt v universitetene over dammen)). Med det menes at mennesket i steinalderen; før jordbruksrevolusjonen (10.000 år siden) stort sett levde av jakt og fangst. Det har sikkert vært noe varierende - bla avhengig av klima og fauna/planter på det stedet man levde. Ulike tilpassninger med variasjoner i graden av jakt/fangst er kjent. Uansett spilte nok samling av røtter og andre planter + insekter altid en rolle - om ikke annet så som sikring i dårlige tider - når jakten sviktet. På BBC ligger det en artikkel om forskere som mener å kunne påvise at våre forfedre Australopithecus and Paranthropus; begge ble jaget av større rovdyr. Ikke overraskende etter min mening. Artikkelen finnes her.

Dette sitatet er vel verdt å tenke over; "Our intelligence, co-operation and many other features we have as modern humans developed from our attempts to out-smart the predator," said Robert Sussman of Washington University in St Louis." Jepp; vi overlevde ved å lære oss å sammarbeide effektivt. Boken dette bygger på er "Man the hunted: primates, Predators and human evolution". Mere om menneskets utvikling og evolusjon finnes hos Stephen Mithen; "The prehisory of the mind". Kanskje en av de beste arkeologibøkene fra 1990t! Hans "After the Ice" om verdens historie mellom 20.000 - 5000 f.kr er også meget bra!

I diskusjonen på Slashdot hvor jeg fant henvisning til BBC artikkelen fant jeg også denne lenken til T Flannerys artikler om megafaunaen; dvs de store landyrene som fantes på en rekke steder før mennesket ankom - og utryddet dem. Et godt eksempel kan være mammutten (N-Europa og Sibir) og Moaen på New Zealand. Disse ble utryddet av mennesket - som fra 50.000 år siden var blitt en meget god og veltilpasset jeger - fullt istand til å utrydde store landyr. I motsetning til våre tidlige forfedre Australopithecus og slektninger; som nok var et byttedyr også. En sterke evne til å sammarbeide kan ha vært en fordel - og individer med en slik adferd kan ha hatt større sjangser til å føre sine gener videre!

Graveren