onsdag, september 06, 2006

Storhaugen på Berg, Stod i Steinkjer. Nærbilde fra NØ

Haugen oppe fra gårdsvegen, alleen opp til gården. Legg merke til hvor overgrodd den er. Gjengroinga er en stor utfordring for oss i tid som kommer.

Graveren

Storhaugen på Berg, Stod i Steinkjer

Bilde nr 1. Viser haugen fra riksvegen til Snåsa, tatt mot NØ.

larsf

Storhaugen på Berg, Stod i Steinkjer

Under våren har vi registrert ferdig Stod i Steinkjer. Stod er en av de gamle kommunene som i 1965 ble slått sammen til Steinkjer kommune. Registreringene er et ledd i å ferdigstille Steinkjers fornminneregister og legge dette inn i Askeladden. Under disse registreringene ble en stor gravrøys på Berg registrert. Denne hadde tidligere ikke vært kjent i våre arkiver, men bygdeboka for Stod, Følling, Egge og Kvam (Jarle Skei (red) 2006 S.85) omtaler denne haugen. Kristian F som utførte registreringene var noe forbløffet. Eneste omtale vi finner er en notis i Topografisk Arkiv (Vitenskapsmuseet) v K Rygh. I oversikten over funn og fornminer i Nordre-Trondhjems Amt (1879) finner vi intet om haugen under Stod.

Kart:


Oversiktskart: maps.google.com finnes her.

Beliggenhet:
Haugen ligger fint til nesten oppe ved husa på gården. Fra haugen er det utsikt mot Reinsvatnet NØ for Steinkjer. Langs Snåsavatnet - Fossemvatnet - Reinsvatnet - Steinkjerelva må det ha gått mye trafikk. Både sommer og vinter. Antakelig markerer røysa på Berg en stormann - jordherre/høvding - sitt maktområde. Røysa må være synlig fra Fossemvatnet. Det å bygge en slik røys er neppe enhver bonde i stand til. Men en som kontrollerer mange gårder og kanskje handelen m jern i området kan ha hatt mulighet til dette.

Bilder: