torsdag, juni 25, 2009

Oppslag i media - stort gravfelt oppdaget ved Skei og Vårem i Sparbu

I dagens Trønderavisa er det en artikkel om funn av 29 gravhauger mellom Vårem og Hystad; like ved Skei i Sparbu. Oppslaget er vanlig journalistisk arbeide; i klassen "først, størst, minst". Oppslaget er godt! Det gjør arkeologi og kulturminnevern synlig lokalt i Steinkjer; og det er bra!

Funnet er faglig sett ikke overraskende. Området rundt Skei på Sparbu, og Sparbu spesielt, og Stenkjer har en meget stor tetthet av fornminner. Noe annet er også klart nå; ca 80% av gravminnene i Steinkjer (og for den del Innherred generelt) ligger på høydedrag, topper og sadler. Det er så systamatisk at det kan være en systematisk kulturrell preferanse. Basert på f.eks utsikt; og at haugene skal være synlige (f.eks bryte horisonten). Dette kan igjen henge sammen med å kunne vise makt og vise tilhørighet til et landskapsområde. I dette tilfellet viser kartet at ved siden av den ryggen/sadelen Skeifeltet ligger på; så er høyden mellom Hystad og Vårem den dominerende, gårdsnære høyden i området. De andre er oftest høyere; og består av nakent berg, eller har lite dekke av jord. Skeifeltet og Vårem/Hystad består av grus/morene.

Registreringene i 1992/93 ga 15 gravhauger som resultat. Dette er nå økt til 44, altså en økning på 29 hauger. Nær en dobbling. Det er en del ting som kan forklare dette. Først og fremst at området nå består av enten hogstfelt (åpent) eller større, nærmest hogstmoden skog. Det er mao lettere å registrere i området i dag, enn den gangen i 1992/93.

Jeg ser for meg at vi må inn og kanskje gjennomføre et større skjøtselsprosjekt i dette feltet neste år. Bla få hugget mere skog; gjerde det inn; og sikret at det blir beitet. Vårem har dyr! Deler av området eies av ungdomslaget og resten av Hystad. Hvordan få til et fornuftig sammarbeide mellom eierene; slik at området beites av et tilstrekkelig antall dyr?

Et spørsmål: Hører disse gravhaugene egentelig sammen med Skeifeltet? Er det ett eneste L formet gravfelt? Og hva med forbindelsen til Dalem; hvor den berømte Dalemspenna er funnet? Hva er sammenhengen? Tunalnlegget i Skeifeltet er fra yngre jernalder; og antakelig flertallet av gravhaugene. Haugene på Vårem/Hystad er også fra yngre jernalder antakelig. Dalemspenna hører hjemme i Eldre jernalder, nærmere spesifikt i Folkevandringstid (300 - 550 e.kr).

Graveren

onsdag, juni 24, 2009

Simon Stylites II ??


Simon Stylites II ??
Originally uploaded by Lars Forseth
Når man i dag går opp langs Karls Johan i Oslo; ser en en mengde tiggere, gatemusikanter; samt en eller to av den avbildete typen.

Oslo er stadig en spennende by å være i; og den er åpen, lys og glad ;-) på mange måter. Men den er en storby.

På min fotostrøm på Flickr; som bildet peker til (du kan klikke på bildet) har jeg kalt dette bildet "Simon Stylites II ?). Det er en referanse til et fenomen som fantes på 300 - 600tallet i det bysantinske Lille-Asia. En rekke eremitter/munker fikk for seg å stille seg opp på søyler; og så bli der. Folk betraktet dem som hellige men, og bragte dem mat, og skulle ha dem til å si bønner for dem. Fenomenet er fascinerende som uttrykk for en særlig religiøs sosial tilstand. Det passer dermed å lenke til en bok jeg har lest i vår; W A Dalrymples "From the holy mountain: In the shadow of Byzantium".

Men hva motiverer disse karene? De tigger, ja. Tjener de mye? Er det verdt alt arbeidet; å bare stå der! Kjeder de seg?

Graveren

PS! Hvorfor var jeg i Oslo; jo for å ha møte om Mittkulturminne.no og videreutviklingen av det nettstedet med formål å få fram et nettsted med web2.0 karakter for registrering; omtale og deling av informasjon om kulturminner!

lørdag, juni 20, 2009

Forfall!


Forfall 1
Originally uploaded by Lars Forseth
Når en reiser så mye rundt i Nord-Trøndelag som jeg gjør er det klart en legger merke til at det er en del hus som står og forfaller.

Klikker du på bildet kommer du til fotostrømmen min på Flickr. Der finner du settet som heter Forfall. Der finner du mange bilder av hus i forfall.

De som er oppvokst på 1970t husker sikkert visa "..kor har du hammaren no Edvard". Fraflytting og nedlegging er en aksellererende prosess. Og den er villet!

Graveren

søndag, juni 14, 2009

Intrasis læres villig vekk

I forbindelse med Gråmyraprosjektet har vi også tatt i bruk Intrasis. Det er et verktøy for digital dokumentasjon av en arkeologisk undersøkelse; eller registrering. Vi tar dette i bruk fordi vi tror det vil heve kvaliteten på arbeidet vi gjør med dokumentasjon, prøvetaking etc.

På bildet smiler Inger Marie og Kristin; og bak dem skjuler Therese og Karin seg!

Det blir spennende å se hvordan dette vil fungere!

Graveren

En skygge over fortiden...

Dette er fra våre undersøkelser på Gråmyra, Levanger de siste 2 ukene.

Statens vegvesen skal lage nytt kryss på Gråmyra - rundkjøring. Slik at E6 blir sikrere!

Det vi da gjør er å foreta en undersøkelse av potensiale for funn i området. Det skjer i to trinn. Først vurderer vi om området har et potensial. I dette tilfellet var det åpenbart. Det ligger tett inntil Alstadhaug kirke og Olveshaugen. Denne er over 50m i diameter og en av de største gravhaugene i landet. Dernest fortar vi en undersøkelse, registrering i området. I dette tilfellet var det mest dyrkamarka i området som hadde interesse; så derfor flateavdekket vi gjennom å grave sjakter med gravemaskin. Sjaktene er gjerne 2 a 3 meter breie, og legges med ca 10m mellomrom.

Vi fant en del strukturer; kokegroper, grøfter og kanskje stolpehull. Typisk nok ligger disse på et lite "høydedrag" midt i sen største åkeren vi undersøkte!torsdag, juni 11, 2009

..intet


..intet
Originally uploaded by Lars Forseth
Dette markerer oppstarten på litt ny blogging på denne bloggen.

Bildet er fra Breivikfjellet, Altin, Namdalseid. Hva bringer en så dit opp? Jo et vindkraftanlegg. De planlegges som paddehatter rundt i landet. Til frykt og beven for noen, og glede for andre! WWF og Naturvernforbundet er nok for; men mange er mot. Noen kommuner har hatt lokale folkeavsteminger!

Her på Altin, Namdalseid planlegges det to anlegg, Rapheia og Breivikfjellet. Tror det er lite lokal motstand foreløpig. Det kan endre seg selvsagt når folk oppdager hva som kommer. Foreløpig er vi i Konsekvensutredningsfasen.

Derfor fjellturer forrige uke. Jeg og kollega Mona M dro friskt av gårde. Første dagen ble brukt V for Breivikfjellet; mellom Altin og Tøttdal, der tilførselsvegen skal opp for Breivikfjellet. Vi fant lite, kun en fangstgrop!

Men så; de to neste dagene ble brukt til turer opp på toppene av Breivikfjellet og Rapheia. Det vi spessielt ser etter nå er fangstanlegg; da serlig for rein. På Sørmarkfjellet i Flatanger fant vi i 2006 et stort anlegg m raklefester og Bogesteller! Det var en overraskelse; og en hodepine for utbygger der (Hydro/NTE). Derfor nå vesentlig vekt på å sjekke ut fjellområdene for å kontrollere at det ikke finnes slike ting; da funn av fangstanlegg kan stanse eller forsinke en plan om vindkraftanlegg!

Fant vi så noe? Nei! Intet fant våre øyne som kunne være fornminner. Nada, nichts, nothing!

Kan så vindkraftanlegget ferdigstilles? Nja; det avgjøres av den videre planprosess og konsesjonsbehandling hos NVE, men kulturminner vil neppe stanse anlegget på fjellet. Det finnes et visst potensial for steinalderboplasser i områder som berøres av tilførselsveger, riggområder etc. Det får vi undersøke når det kommer på høring, jfr KML §9.

Graveren

Hvor ble Soria Moria av...

Ja hvor ble det av....
I kulturminnevernet ligger det i alle fall ikke mye igjen etter denna regjeringen. Jo da, penger via kulturminnefondet, og Riksantikvaren har vokst til en større generalstab enn hæren!

Graveren