torsdag, februar 01, 2007

Atack of the treeeating dinosaurs

Lenge siden siste innlegg. Det er på tide å starte opp igjen.

Bilder til denne posten finnes her:


Denne gangen med et lite innlegg om skjøtsel. Gjengroing er et generelt problem i det norske kulturlandskapet. I stor grad skyldes dette nedgang i beitedyr; noe som skyldes endringer i landbrukspolitikk og driftsformer i landbruket. Så mange fornminner holder på å forsvinne inn i skog - granskog.

Skogen vokser - hva gjøre? Mange kolleger vil vel si det er nødvendig å hugge - men forsiktig. Helst antakelig med øks og hest - arkeologer flest er romantikere. Ikke særlig praktisk. Skal man få jobben gjort i dag må maskiner til. Det er det ikke tvil om.

På Skei i Sparbu ligger et av de største fornminnefeltene i landet. Det ble også gitt en ekstra fredning gjennom såkalt §4 vedtak etter Fornminneloven av 1951 i 1979. Det ble undertegnet av Gro H Brundtland, som miljøvernminister. Feltet er delvis publisert av Lars Stenvik ( Skei - et maktsenter fram fra skyggen, Vitark : acta archaeologica Nidrosiensia, Vitenskapsmuseet, NTNU, Trondheim, 2001). Det er laget et kart over feltet på 1930t; men det er ikke særlig godt.

I dag er gården Skei en ganske stor gård i Sparbu. Det er nettopp skjedd et genereasjonsskifte ; og nye drivere driver og skal ta over om 5 år eller så. I prosjektet "Fram i lyset" holder Erik Stenvik og jeg på med å motivere drivere til å få slike fornminner fram i lyset. Samtidig holder vi også på med et områdeprosjekt i Steinkjer. Vi har jobbet aktivt med Skei siden i fjor; og nå tar vi de første store skritt. Det er hugget ut noe trær S i feltet og en gravhaug som ligger på en annen eiendom er snauet for gran og buskas. Så har driverne tatt ut skog et annet sted på eiendommen; og da ble det bestemt å hugge ut grana i den NV delen av feltet. Siden hugstmaskiner er hva man benytter i skogbruket i dag; ble det bestemt å bruke dette. Det har vi gjort før i sommer (2006 - Hallem, Verdal) med godt resultat.

Det høres dramatisk ut å legge iveg med hugst av et gravfelt m hugstmaskiner på mange tonn. Men marktrykket er lavt; og nå er det kram snø som pakker seg sammen som en "pute" over bakken. Dette er derfor helt trygt og fungerer fint. Mange skogsentreprenører har dessuten pc, gps og kartprogram i maskina. Man kan da legge inn kart over fornminnene der til bruk for føreren. Lastbæreren - den maskina som henter ut tømmeret til lunneplassen - utgjør en større fare. Der lastes tunge stokker på. Men man kan enten legge ut baret som dekke og kjøre på dette, eller legge ut matter som er utviklet av forsvaret for barmarkskjøring.

Bilder fra Skei og hugsten der er nå lagt ut på flickr nettstedet mitt; se her - bilder fra Skei.

Graveren

Ingen kommentarer: