torsdag, juni 11, 2009

..intet


..intet
Originally uploaded by Lars Forseth
Dette markerer oppstarten på litt ny blogging på denne bloggen.

Bildet er fra Breivikfjellet, Altin, Namdalseid. Hva bringer en så dit opp? Jo et vindkraftanlegg. De planlegges som paddehatter rundt i landet. Til frykt og beven for noen, og glede for andre! WWF og Naturvernforbundet er nok for; men mange er mot. Noen kommuner har hatt lokale folkeavsteminger!

Her på Altin, Namdalseid planlegges det to anlegg, Rapheia og Breivikfjellet. Tror det er lite lokal motstand foreløpig. Det kan endre seg selvsagt når folk oppdager hva som kommer. Foreløpig er vi i Konsekvensutredningsfasen.

Derfor fjellturer forrige uke. Jeg og kollega Mona M dro friskt av gårde. Første dagen ble brukt V for Breivikfjellet; mellom Altin og Tøttdal, der tilførselsvegen skal opp for Breivikfjellet. Vi fant lite, kun en fangstgrop!

Men så; de to neste dagene ble brukt til turer opp på toppene av Breivikfjellet og Rapheia. Det vi spessielt ser etter nå er fangstanlegg; da serlig for rein. På Sørmarkfjellet i Flatanger fant vi i 2006 et stort anlegg m raklefester og Bogesteller! Det var en overraskelse; og en hodepine for utbygger der (Hydro/NTE). Derfor nå vesentlig vekt på å sjekke ut fjellområdene for å kontrollere at det ikke finnes slike ting; da funn av fangstanlegg kan stanse eller forsinke en plan om vindkraftanlegg!

Fant vi så noe? Nei! Intet fant våre øyne som kunne være fornminner. Nada, nichts, nothing!

Kan så vindkraftanlegget ferdigstilles? Nja; det avgjøres av den videre planprosess og konsesjonsbehandling hos NVE, men kulturminner vil neppe stanse anlegget på fjellet. Det finnes et visst potensial for steinalderboplasser i områder som berøres av tilførselsveger, riggområder etc. Det får vi undersøke når det kommer på høring, jfr KML §9.

Graveren

Ingen kommentarer: