søndag, juni 14, 2009

En skygge over fortiden...

Dette er fra våre undersøkelser på Gråmyra, Levanger de siste 2 ukene.

Statens vegvesen skal lage nytt kryss på Gråmyra - rundkjøring. Slik at E6 blir sikrere!

Det vi da gjør er å foreta en undersøkelse av potensiale for funn i området. Det skjer i to trinn. Først vurderer vi om området har et potensial. I dette tilfellet var det åpenbart. Det ligger tett inntil Alstadhaug kirke og Olveshaugen. Denne er over 50m i diameter og en av de største gravhaugene i landet. Dernest fortar vi en undersøkelse, registrering i området. I dette tilfellet var det mest dyrkamarka i området som hadde interesse; så derfor flateavdekket vi gjennom å grave sjakter med gravemaskin. Sjaktene er gjerne 2 a 3 meter breie, og legges med ca 10m mellomrom.

Vi fant en del strukturer; kokegroper, grøfter og kanskje stolpehull. Typisk nok ligger disse på et lite "høydedrag" midt i sen største åkeren vi undersøkte!Ingen kommentarer: